عزاداری فاطمیه اول
...
عزاداری فاطمیه اول
سخنران
حجه‌الاسلام حسینی قمی
مداح
برادر هــادی نوری
زمان
از چهارشنبه 28 بهمن از ساعت 19/45 به مدت 5 شب
مکان
پاسداران گل‌نبی ناطق‌نوری رامین