جلسه‌ی شماره 2
سخنران: حجه الاسلام مسعود عالی مداح: برادر هادی نوری 1392/07/12 | خ‌گل‌نبی، خ‌ناطق‌نوری، بن‌بست رامین
عرفان شیعه یک عرفان ولی محور است. درعین حال که منطقی است؛ عقل محور نیست. -همانطور که وجود ما به طفیل وجود معصوم است (لولاک لما خلقت الافلاک)، عبادات ما نیز به طفیل و تبع عبادات معصومین است و ما باید تمام قوایمان را تسلیم او کنیم که او حق بندگی را در این عالم به جا می آورد، در اینصورت او به ما افاضه می کند. همین تسلیم بودن عهدی است که شیعه با ولایت دارد و این عهد صرفا محبت نیست! اصلی ترین چالش برای شیعیان در زمان امام جواد علیه السلام همین بحث تسلیم بود ....
دانلود خلاصه