جلسه‌ی شماره 3
سخنران: حجه الاسلام مسعود عالی مداح: برادر هادی نوری 1392/07/20 | خ‌گل‌نبی، خ‌ناطق‌نوری، بن‌بست رامین
امام صادق علیه السلام به نقل از امیرالمومنین علیه السلام فرموده اند: در سلام هفتاد حسنه است که شصت و نه حسنه ی آن برای شروع کننده است و یکی برای پاسخ دهنده به آن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روایت دیگری فرمودند: هنگامیکه هرکدامتان وارد خانه خود شدید سلام کنید، برکت در آن خانه نارل می شود و ملائکه در آن انس می گیرند. سلام کلام بهشتیان است، (تحییتهم فیها سلام) گاهی اوقا ت انسان سلام می کند ولی به او پاسخی نمی دهند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این باره فرموده اند: اگر جایی سلام کردید ولی کسی جوابتان را نداد، بهتر از آنهابه شما پاسخ می دهند...
دانلود خلاصه