جلسه‌ی شماره 4
سخنران: حجه الاسلام مسعود عالی مداح: برادر هادی نوری 1392/08/10 | خ‌گل‌نبی، خ‌ناطق‌نوری، بن‌بست رامین
اسماء الهی در اصل کمالات خداوند متعال است و آن چیزی که ما می‌نویسیم در‌ واقع «اسم‌الاسم» می‌باشد و هر‌کس هر‌‌کمالی دارد تنها جلوه‌ای‌ از اسماء خداست‌ (و‌باسمائک التی ملأت ارکان کل شیئ)، ظاهر این است که ما کمالات داریم اما اگر‌از این ظاهر عبور‌کنیم آن رکن (ستون، اصل) اسم خداست و ما فقیر محض هستیم.(یا‌ایهاالناس انتم الفقراء الی‌الله). پس بایستی در‌ادعیه دقت‌کرد، که خدایا حتی آن لحظه‌ای که به‌ما علم می‌دهی بازهم تو عالم‌ هستی و ما جاهل. وقتی می‌گوییم «لاحول‌ولاقوة الا‌بالله» یعنی هیچ کمالی نیست الابالله. رحمت، علم، حیات،... همه ازآن اوست و نکته‌ی مهم این است که خداوند‌ متعال لحظه‌به‌لحظه فیض می‌دهد و اگر لحظه‌ای این فیض‌ الهی قطع شود هیچ چیز نیست.
دانلود خلاصه