جلسه‌ی شماره 6
سخنران: حجه الاسلام مسعود عالی مداح: حجه الاسلام کرمی 1392/11/11 | خ‌گل‌نبی، خ‌ناطق‌نوری، بن‌بست رامین
- یکی از اوصاف ائمه در زیارت جامعه‌ی کبیره عبارت « مُختَلَفَ الملائکه » است. مُختَلَف اسم‌ مکان است، یعنی محل اختلاف ملائکه. اختلاف دو معنا دارد؛ یکی ناسازگاری و دیگری به معنای چیزی پشت چیزی آمدن(که از ماده‌ی خَلف است، مانند خلیفه). پس معنی عبارت این است شما محل رفت و آمدِ پیاپی ملائکه هستید. - ملائکه موجوداتی غیبی و غیرمادی و مجرد هستند. البته تجردشان درجاتی دارد، برخی تجرد تام دارند یعنی نه جرم و ماده‌ و نه صورتی دارند (مانند ملائکه‌ی مقرب)، بعضی دیگر تجردشان برزخی است یعنی مجرد از ماده هستند ولی شکل دارند (مثلا شبیه خواب، تصاویر در رؤیا جرم ندارند ولی شکل دارند).
دانلود خلاصه