جلسه‌ی شماره 7
سخنران: حجه الاسلام مسعود عالی مداح: حجه الاسلام کرمی 1392/12/02 | خ‌گل‌نبی، خ‌ناطق‌نوری، بن‌بست رامین
کلمه ی مهبط اسم مکان است، یعنی محل فرود آمدن وحی، پس یکی دیگر از شئون اهل بیت علیهم السلام مهبط و جایگاه وحی بودن ایشان است. سوال: با توجه به اینکه می دانیم بعد از رحلت وجود مقدس پیامبر صلی لله علیه وآله وحی قطع شد چگونه اهل بیت علیهم السلام جایگاه نزول وحی هستند؟
دانلود خلاصه