جلسه‌ی شماره 9
سخنران: حجه الاسلام مسعود عالی مداح: - 1393/01/29 | خ‌گل‌نبی، خ‌ناطق‌نوری، بن‌بست رامین
-‌ مَعدِن اسم مکان بر وزن مَفعِل است، (که ما در فارسی آن را معدَن تلفظ می‌کنیم) که یعنی محل تولید و ذخیره‌ی یک چیز با ارزش. پس وقتی که ما به اهل‌بیت علیهم السلام معدن رحمت می‌گوییم یعنی جاییست که رحمت خداوند در اینجا ظهور و جوشش دارد. گاوصندق را هیچگاه معدن نمی‌خوانند زیرا فقط محل نگداری است و هیچ تولیدی در آن صورت نمی‌گیرد. - ابتدا در رابطه با رحمت خداوند باید بدانیم که رحمت یعنی آن لطف، عنایت، دستگیری، تفضل و اعطای خداوند متعال. در رابطه با انسان، ما معمولا وقتی می‌گوییم انسانی دل‌رحم است، یعنی ابتدا یک سوزش و رِقَّت قلبی برایش بوجود آمده‌است و این یک مقدمه بر رحمت اوست؛ و سپس کاری را انجام می‌دهد. اما در رابطه با خداوند متعال این انفعال دیگر وجود ندارد، چون پروردگار عالم محل حوادث و تغییر و تغیّر نیست.
دانلود خلاصه