جلسه‌ی شماره 11
سخنران: حجه الاسلام مسعود عالی مداح: حجه الاسلام کرمی 1393/02/26 | خ‌گل‌نبی، خ‌ناطق‌نوری، بن‌بست رامین
خزان جمع خازن، به معنای کلیددار است. یعنی کسی که یک خزانه ای کلیدش ر ا به دست او داده اند. ائمه علیهم السلام نگهبان مخزن علم الهی هستند. گاهی مثلا انباری که چیزی در آن جمع آوری شده است، مخزنی است که مسائل مادی در آن است، اینجا سه چیز هست: منبع، نگهبان، کلید. یعنی این مخزن چیزی جدای از آن نگبان است. اما علم به عنوان مثال در اتاقی نیست که در آن بسته باشد. این علم الهی مخزنش سینه ی خود اهل بیت علیهم السلام است. در اینجا خرانه دار همان مخرن نیز هست. مگر غیر از صفحه ی روح معصوم جایی لایق تر هست که انبار علم الهی باشد؟! اگر باشد که او بالاتر از معصوم است و مقام بالاتری است! اگر قبول کردیم که وجود نوری معصومین بالاترینِ وجودات هستند، علم خدا را اول آن ها می گیرند پس خودشان هم مخزن علم الهی می شوند. سینه ی خودشان لوح محفوظ و امُّ الکتاب است (علم به حوادث و وقایعی که غیر از ذات هست.)
دانلود خلاصه