جلسه‌ی شماره 12
سخنران: حجه الاسلام مسعود عالی مداح: برادر هادی نوری 1393/03/02 | خ‌گل‌نبی، خ‌ناطق‌نوری، بن‌بست رامین
معمولا کلمات حلم، صبر، کظم غیظ را در زبان فارسی به بردباری و... معنا می‌کنیم؛ درحالیکه تفاوت‌های دقیقی با یکدیگر دارند. مثلا صبر خیلی عام است، یعنی انسان در برابر هر سختی و ناملایمی با طبع انسان استقامت کند. یکی از اقسام صبر که آن صبرِ در برابر خشم است؛ حلم است. حلم آن آرامشی است که انسان در مقابل خشم در درون خودش دارد. آنقدر نفس خود را قوی کرده‌است که می‌تواند غلیان نکند و خودش را نگه‌دارد. کظم یعنی فرو دادن و غیظ یعنی غضب، کظم یعنی آن‌جایی که انسان غیظ می‌کند، این خشم را فرو بدهد و ظاهرش را حفظ کند اما ممکن است باطنش مثل دیگ در جوشش باشد.
دانلود خلاصه