جلسه‌ی شماره 13
سخنران: حجه الاسلام مسعود عالی مداح: حجه الاسلام کرمی 1393/05/24 | خ‌گل‌نبی، خ‌ناطق‌نوری، بن‌بست رامین
اصول جمع اصل است و اصل یعنی ریشه، پایه و اساس.کرم یا کرامت به هر چیز با ارزشی می‌گویند. گاهی اوقات به معنای بزرگواری و شرافت می‌گوییم. کریم در مقابل لئیم (آدم پست و حقیر) است. به سنگ‌های قیمتی نیز می‌گویند احجار کریمه. به قرآن نیز می‌گوییم کریم. (اِنّهُ لَقُرآنٌ کَریمُ فِی لَوحٍ مَحفُوظٌ) و یا می‌گوییم ملک کریم... رسول کریم ... خدای کریم و ... پس هر چیز با قیمتی را کریم می‌گوییم. چون خداوند متعال منشا همه‌ی خوبی‌ها است نه تنها کریم است بلکه اکرم است
دانلود خلاصه