جلسه‌ی شماره 14
سخنران: حجه الاسلام مسعود عالی مداح: حجه الاسلام کرمی 1393/06/21 | خ‌گل‌نبی، خ‌ناطق‌نوری، بن‌بست رامین
قادة جمع قائد است که به رهبر و جلودار می‌گویند. یعنی اهل بیت علیهم السلام جلوداران امت‌ها هستند. جامعه‌ای که حول یک محور واحدی جمع شده‌اند و مقصد واحدی دارند را امت می‌گویند. کلمه اُم به معنای مادر نیز از این ریشه است. (اَمَّ یَاُمُّ یعنی قَصَدَ یَقصُدُ) مادر نیز چون مقصود بچه است و بچه مدام به سمت او می‌رود و او را قصد می‌کند؛ اُمّ نام گرفته‌است. ایشان نه تنها رهبران امت اسلام بلکه رهبران تمام امت‌ها هستند. به اصطلاح ایشان هم در قوس نزول که خیرات از خداوند به عالم نازل می‌شود و هم در قوس صعود که خیرات بالا می‌رود، جلودار هستند.
دانلود خلاصه