جلسه‌ی 2 جوان موفق
سخنران: حجه الاسلام و المسلمین مسعود عالی مداح: - 13940210 | خ عراقی، مسجد الزهرا علیها السلام
این نامه را حضرت به عنوان یک معصوم به یک معصوم دیگر ننوشته است بلکه به عنوان نامه پدری پخته با اوصافی به جوانی که تازه اول راه است با 14 صفت که در این جلسه خدمت شما عرض م یکنم. برای آنی که خود مطلب دستتان بیاید عرض کنم: تعبیر امیر المومنین از پدری با خصوصیاتی الی المولود المومل ما لا یدرک آرزوی چیزهایی دارد که دست نایافتنی است السالک سبیل من هلک راهروی کسانی که هلاک شده اند ....
دانلود خلاصه