جلسه‌ی 7 جوان موفق
سخنران: حجه الاسلام و المسلمین مسعود عالی مداح: حاج مهدی سماواتی 13940522 | خ عراقی، مسجد الزهرا علیها السلام
در جلسه گذشته بیان پردید که قلب مرگز فرماندهی انسان است ، همچنین بیان گردید که از سه ناحیه بر قلب وارداتی انجام می شود ، واردات ملکی ، شیطانی ، غریزی و هرکدام از این ها انسان را به سمت خود می کشاند و در روح او تاثیر می گذارد ، از جمله تفاوت هایی که بین انسان و سایر موجودات می باشد این است که وجود انسان حد و نهایت ندارد چه از لحاظ صعود روحی و چه از لحاظ سقوط آن لذا با توجه به این مطاب پرداختن و مراقبت نسبت به حالات قلب بسیار حائز اهمییت می باشد ، از جمله مواردی که برای اصلاح قلب در جلسه گذشته بیان گردید موعظه است ...
دانلود خلاصه