جلسه‌ی 8 جوان موفق
سخنران: حجه الاسلام و المسلمین مسعود عالی مداح: - 13940605 | خ عراقی، مسجد الزهرا علیها السلام
• ساده زیستی در زهد غیر از فقر است ، غیر از تنبلی است ، توصیه به زهد ، توصیه به فقر نیست ، زاهد قناعت در مصرف دارد ، برنامه اسلام تولید حداکثری و مصرف در حد قناعت است. زهد به معنای بی برنامگی و شلختگی و بی نظمی نیست ، زاهد کسی نیست که ظاهری آشفته و بی نظم داشته باشد ، اینگونه برداشت ها از زهد همه از روی کج فهمی و درست فهم نکردن این حقیقت اسلامی است ...
دانلود خلاصه